Rozšiřovací podložky – technické informace

Naše podložky jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a magnesia, která vyniká velkou pevností, výbornými antikorozními vlastnostmi a nízkou hmotností. Německý výrobce disponuje veškerými schváleními a homologacemi. Platná vyhláška, kterou se řídí výrobci automobilů, připouští rozšíření jízdní stopy o 2 %, aniž by se muselo vozidlo dodatečně přezkoušet. V praxi to znamená, že při rozšíření rozchodu kol o 2 % se nezhorší jízdní vlastnosti vozu. Naopak jízdní vlastnosti se vylepší a vozidlo je stabilnější. Hodnota vyššího zatížení podvozkových částí vozidla, například ložisek kol je v tomto případě zanedbatelná, takže není výrobci aut odepírána záruka na podvozek.

Na co si dát pozor při montáži

Prosím řiďte se při montáži podložek na vozidlo návodem k montáži, který je přiložen u každého balení. Udejte nám při vaší objednávce vždy rozměry a druh použitých šroubů u Vašich kol.
Existují dvě provedení: Kuželová dosedací plocha a kulová dosedací plocha. Kulová dosedací plocha se vyskytuje s rozdílným radiusem (12, 13 nebo 14 mm). POZOR, pokud použijete na vozidlo šroub s nesprávnou dosedací plochou, může dojít při jízdě k uvolnění šroubů, a následně uvolnění kola! Někteří výrobci automobilů používají kvůli vyššímu utahovacímu momentu dvoudílné šrouby s pohyblivou dosedací plochou, pak je nutné v případě použití nových šroubů tyto vyměnit vždy pouze zase za dvoudílné.

Systém 5

Bez středění na náboj kola

– PRŮCHOZÍ PODLOŽKY SE STŘEDĚNÍM POUZE NA NÁBOJI KOLA
– UPEVNĚNÍ POMOCÍ PŮVODNÍCH ŠROUBŮ, PŘÍPADNĚ DELŠÍCH ŠROUBŮ NEBO SVORNÍKŮ

Rozšiřovací podložky bez vystředění na náboj kola. Lze použít pouze tehdy, kdy je náboj kola delší než šířka podložky. Disk kola musí být vždy na náboji vystředěn. Podložky se upevňují kolovými šrouby popřípadě svorníky, které je nutné ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů nebo svorníků, ale delších o šířku podložky. Kolové šrouby nebo svorníky nemusíme měnit, pokud i s podložkou je kolo dotaženo minimálně na sedm závitů. Je nutné dbát na to, abyste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitu).

Systém 2

S vystředěním na náboj kola

– PRŮCHOZÍ PODLOŽKY S DVOJÍM STŘEDĚNÍM, A TO JAK NA NÁBOJI, TAK NA DISKU KOLA
– UPEVNĚNÍ POMOCÍ DELŠÍCH ŠROUBŮ NEBO SVORNÍKŮ

Rozšiřovací podložky s vystředěním na náboj kola se upevňují se kolovými šrouby popřípadě svorníky, které je nutné ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů popřípadě svorníků, ale delších o šířku podložky. Je nutné dbát na to, abyste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitu).

Systém 2P

Se speciálním vystředěním na náboj kola

– SPECIÁLNÍ SYSTÉM STŘEDĚNÍ PRO AUTOMOBILY PORSCHE
– UPEVNĚNÍ POMOCÍ DELŠÍCH ŠROUBŮ NEBO SVORNÍKŮ

Rozšiřovací podložky se speciálním vystředěním na náboj kola pro automobily Porsche. Upevňují se kolovými šrouby, které se musí ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů, ale delších o šířku podložky. Je nutné dbát na to, abyste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitu). Tento systém středění mají také VW Touareg a Audi Q7.

Systém 2D

Se speciální krycí hlavicí

– SPECIÁLNÍ SYSTÉM PRO AUTOMOBILY, KTERÉ MAJÍ NA PŘEDNÍ NÁPRAVĚ DLOUHÝ NÁBOJ UKONČENÝ MAZACÍ HLAVICÍ
– UPEVNĚNÍ POMOCÍ DELŠÍCH ŠROUBŮ

Používají se tam, kde kvůli dlouhému náboji kola zakončenému mazací hlavicí nelze použít běžné standardní podložky Systému 2. Původní plechová mazací hlavice náboje kola se musí odstranit a její funkce je nahrazena rozšiřovací podložkou. Upevňují se kolovými šrouby, které se musí ke každé sadě podložek objednat podle velikosti původních kolových šroubů, ale delších o šířku podložky. Je nutné dbát na to, abyste objednali šrouby shodného provedení (kuželová nebo kulová dosedací plocha a velikost závitu).

Systém 3

Se středěním na náboj i disk kola

– PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
– DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINÁLNÍCH MATIC

Rozšiřovací podložky se středěním na náboj i na disk kola. K náboji se upevňují pomocí matic, které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se pak montuje standardně původními kolovými maticemi.

Systém 4

Se středěním na náboj i disk kola

– PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
– DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINÁLNÍCH ŠROUBŮ

Rozšiřovací podložky se středěním na náboj i na disk kola. K náboji se upevňují pomocí šroubů, které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se následně montuje standardně původními kolovými šrouby.

Systém 4H

Se středěním na náboj i disk kola

– PEVNĚ ŠROUBOVATELNÉ PODLOŽKY K NÁBOJI KOLA S DVOJITÝM STŘEDĚNÍM
– ZÁVIT V PODLOŽCE JE VYROBEN Z NEREZOVÉ OCELI
– DISK KOLA SE ŠROUBUJE POMOCÍ PŮVODNÍCH ORIGINÁLNÍCH ŠROUBŮ

Rozšiřovací podložky se středěním na náboj i na disk kola. K náboji se upevňují pomocí šroubů, které jsou dodávány k sadě podložek jako součást balení. Disk kola se pak montuje standardně původními kolovými šrouby. Pro nejvyšší možnou pevnost závitu v podložce je u tohoto systému použita závitová vložka z nerezové oceli – systém Helicoil. Systém Helicoil používá například i americká vesmírná agentura NASA pro pevné spojení komponentů.