Reklamační řád

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Pokud zjistíte závadu na zboží zakoupeném v našem internetovém obchodu SHELLERS.cz a je nutné zboží reklamovat, prosíme, tyto zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu info@shellers.cz, případně telefonicky na čísle +420 602 300 707 společně s níže uvedenými základními údaji:

 • číslo objednávky
 • jaké zboží reklamujete
 • důvod reklamace
 • termín nákupu
 • číslo Vašeho účtu pro případ vrácení peněz

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout zejména v následujících případech:

 • pokud dojde k porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.
 • zboží bylo poškozeno živly.
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • zboží bylo poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

V případě, že bude zjištěna výrobní vada a tato závada bude opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží. Pokud závada opravitelná nebude, má zákazník možnost:

 • nárokovat nové identické zboží.
 • v případě, že výrobek již nebude v prodeji, odstoupit od smlouvy a v tom případě vrácení peněz zpět.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Adresa pro doručení reklamovaného zboží:

SHELLERS s.r.o., Valentova 1727/13, 14900 Praha 4 – Chodov

Reklamované zboží nebude přijato v níže uvedených případech

 • zboží zaslané na dobírku
 • zboží zaslané na adresu sídla společnosti bez předchozího písemného nebo telefonického oznámení