Vrácení zboží

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Zakoupené zboží v našem internetovém obchodu SHELLERS.cz můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy v případě, kdy je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Rozhodující pro dodržení 14denní lhůty je, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v průběhu této doby odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje ve lhůtě 14 dní. Tato lhůta trvá 14 kalendářních dnů, nikoli pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Spotřebitel je v důsledku zrušení smlouvy povinen zakoupené zboží prodávajícímu zaslat nebo předat, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení.

Při odstoupení od kupní smlouvy prosím dodržujte následující postupy

 • Před tím, než budete zakoupené zboží vracet, je nutné nás o tom informovat na e-mailové adrese [email protected], případně telefonicky na čísle +420 602 300 707, že chcete vrátit zboží ve 14denní lhůtě.
 • Následně zboží řádně zabalit a nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy odeslat na adresu uvedenou níže včetně přiložených dokumentů.
 • Přiložit číslo vašeho bankovního účtu pro vrácení peněz.

Jaké dokumenty připojit

 • fakturu nebo doklad, který potvrdí, že jste zboží zakoupili v našem internetovém obchodu.
 • dokument odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní.
 • číslo bankovního účtu, na který požadujete zaslat peníze za vrácené zboží.

Důležité

 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu sídla společnosti.
 • Pokud předmětem uzavřené smlouvy byly služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

Jaké zboží není možné vrátit

 • zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • zboží, které bylo objednáno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (včetně zboží „na objednávku“)
 • zboží, které obsahuje bezpečnostní prvky nebo bezpečnostní kód
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • zboží, které kupující již použil montáží a následně opět vymontoval a z bezpečnostních důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a SHELLERS.cz před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Adresa pro doručení reklamovaného zboží

SHELLERS s.r.o., Valentova 1727/13, 14900 Praha 4 – Chodov

Vrácené zboží nebude přijato v níže uvedených případech:

 • zboží zaslané na dobírku.
 • zboží zaslané na adresu sídla společnosti bez předchozího písemného nebo telefonického oznámení.